Letnia oferta
:
:
Ustaliliśmy, że znajdujesz się w kraju: Stany Zjednoczone

Jesteś na stronie, która przyjmuje zamówienia dla kraju: Polska

Możesz przejść do strony swojego kraju: us.coral.club

+48 22 622 36 61 | Nowości Promocje
Aktualności |
Polska
Polityka poufności

1. Przepisy ogólne

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Coral Club Distribution LTD, Agapinoros 52, 2n floor, Flat/Office 1, 8049, Paphos, Cypr. Coral Club szanuje Twoją prywatność. Dlatego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, w tym korzystanie ze stron internetowych i aplikacji mobilnych („Usługi”). Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • numer telefonu;
 • data urodzenia;
 • adres e-mail

oraz inne dane, za pomocą których można bezpośrednio lub pośrednio ustalić Twoją tożsamość.

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Opisuje także istniejące możliwości uzyskiwania dostępu, przetwarzania i modyfikowania, a także zarządzania danymi.

Jeśli masz pytania dotyczące metod, których używamy lub Twoich praw opisanych poniżej, możesz skontaktować się z naszym Działem ochrony danych osobowych i jego wyspecjalizowanym serwisem pomocy pod adresem e-mail poland@coralorder.com . Nieustannie monitorujemy pocztę przychodzącą pod tym adresem, aby zapewnić Ci wysoką jakość świadczenia usług.

Stworzyliśmy również Centrum ochrony prywatności, które dostarcza odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, linki do szybkiego dostępu do ustawień konta, instrukcje dotyczące wdrażania częściowo Twoich praw oraz definiowanie kluczowych pojęć i tych, które są używane w niniejszej Polityce prywatności.

2. Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy informacje, aby zapewnić maksymalną wygodę korzystania z naszych Usług. Zasadniczo dane, które można uznać za prywatne, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy wykonujesz następujące czynności:

 • tworzysz konto osobiste lub kupujesz dowolny z naszych Produktów lub korzystasz z Usług (m.in. szczegóły dotyczące płatności, w tym imię, adres, numer karty kredytowej, numer identyfikacyjny itp.);
 • składasz telefoniczne zapytanie do naszego działu obsługi klienta (numer telefonu);
 • wypełniasz formularz danych kontaktowych, subskrybujesz lub prosisz nas o jakiekolwiek informacje (np. adres e-mail);
 • bierzesz udział w konkursach i ankietach lub uczestniczysz w innych organizowanych przez nas wydarzeniach, które mogą wymagać informacji o Tobie.

Jednakże zbieramy i przechowujemy dodatkowe informacje podczas świadczenia Usług dla zapewnienia wymaganego poziomu jakości. Te metody mogą być dość skomplikowane, więc chcielibyśmy czytelnie wyjaśnić zasady i jak są one wdrażane (biorąc pod uwagę, że mogą ulec zmianie).

Informacja o koncie osobistym jest gromadzona w związku z korzystaniem z naszych Usług i obejmuje między innymi numer Twojego konta osobistego, daty ważności lub przedłużenia produktów, zapytania informacyjne i usługowe, a także Twoje szczegółowe prośby i nasze informacje zwrotne.

Pliki „cookies” i podobne technologie na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych pozwalają nam śledzić Twoje działania w przeglądarce, kliknięcia w linki, zakupione towary, rodzaj Twojego urządzenia, a także zbierać różne dane (w tym analityczne), dotyczące korzystania z naszych Usług i interakcji z nimi. Dzięki temu możemy zaoferować Tobie bardziej odpowiednie produkty, poprawić wygodę pracy z naszymi stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi oraz zbierać, analizować i ulepszać nasze Serwisy. Możemy również zbierać informacje o Twojej lokalizacji (adres IP) w celu personalizacji naszych Serwisów. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zarządzać używanymi technologiami, zapoznaj się z naszą Polityką plików „cookies” .

Dane dotyczące korzystania z Usług (w tym metadane, pliki dziennika, pliki „cookies”, identyfikatory urządzeń i informacje o lokalizacji), są gromadzone automatycznie podczas korzystania z naszych Usług. Informacja ta zawiera dane o interakcji z funkcjami, treścią i linkami (w tym postronnymi, np. wtyczkami mediów społecznościowych), które są zawarte w Usługach; adres IP, typ i ustawienia przeglądarki, data i czas korzystania z Usług, informacje konfiguracyjne i wtyczki przeglądarki, preferencje językowe i dane plików „cookies”, informacje o urządzeniach uzyskujących dostęp do Usług (m.in. typ urządzenia, używany system operacyjny, ustawienia urządzenia, identyfikatory aplikacji, unikalne identyfikatory urządzenia i informacje o błędach). Niektóre z tych danych mogą być wykorzystywane do określenia Twojej przybliżonej lokalizacji.

Informacje dodatkowe o Tobie mogą pochodzić z innych źródeł, w tym z publicznych baz danych i stron trzecich, od których pozyskujemy informacje i są używane w połączeniu z informacjami, które już posiadamy o Tobie. Dzięki temu możemy aktualizować nasze dane, rozszerzać je i analizować ich dokładność, poszukiwać nowych klientów i dostarczać produkty i usługi dopasowane do Twoich potrzeb. Jeśli podajesz nam dane osobowe innych osób (lub inne osoby przekazują nam informacje o Tobie), wykorzystujemy te dane wyłącznie do celów, w jakich zostały nam one przekazane.

3. Jak wykorzystujemy te informacje?

Staramy się gromadzić minimalną ilość danych i wykorzystywać je tylko wtedy, gdy (1) uzyskaliśmy odpowiednie pozwolenie, (2) konieczne jest dostarczenie Usług, które zakupiłeś lub używasz, (3) jest to konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami, jak również w innych uzasadnionych celach. Oto dopuszczalne zastosowania:

Zapewnienie, ulepszenie i zmiana Usług . Zbieramy różne informacje związane z zakupem i użytkowaniem naszych Produktów lub Usług. Informacje te są wykorzystywane do następujących celów:

 • poprawa i optymalizacja wydajności i jakości naszych Usług (w tym naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych);
 • zdiagnozowanie problemów, zidentyfikowanie zagrożenia bezpieczeństwa, błędy lub ulepszenia, które należy wprowadzić w Usługach;
 • wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nieautoryzowanemu korzystaniu z naszych Usług i Systemów;
 • gromadzenie ogólnych statystyk dotyczących korzystania z naszych Usług;
 • analiza korzystania z naszych Usług i identyfikowanie produktów i usług, które są dla Ciebie najistotniejsze.

Większość zebranych danych to niezbędne lub statystyczne informacje na temat korzystania z naszych Usług przez klientów, które nie są związane z konkretną osobą, ale jeśli dane te są poufne lub mogą być powiązane z danymi osobowymi, przetwarzamy je odpowiednio.

Udostępnianie danych zaufanym osobom trzecim . Możemy przekazać Twoje dane osobowe firmom stowarzyszonym z naszej grupy, Partnerom, którzy integrują swoje usługi z naszymi, a także zaufanym zewnętrznym dostawcom usług (jeżeli to jest wymagane), w celu świadczenia usług w naszym imieniu, takich jak:

 • przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych;
 • wyświetlanie reklam
 • prowadzenie konkursów i ankiet;
 • analiza naszych Usług i statystyk demograficznych klientów;
 • interakcja z Tobą, np. przez e-mail lub przeprowadzanie ankiet;
 • zarządzanie relacjami z klientami.

Udostępniamy tylko te dane osobowe, które są wymagane przez stronę trzecią do świadczenia żądanych lub wymaganych usług w naszym imieniu. Te osoby trzecie (i ich podwykonawcy) muszą przestrzegać surowych warunków i przepisów dotyczących przetwarzania danych. Zabrania się ich przechowywania, przekazywania innym osobom lub wykorzystywania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż określony w umowie (lub bez zgody użytkownika).

Na stronie Użytkownicy mają dostęp do informacji o zamówieniach do pół roku wstecz, co ma na celu podwyższenie poziomu konsultacji. Dostęp do tych informacji można aktywować korzystając z Konta Osobistego - po uprzednich zmianach w ustawieniach. Po wyrażeniu zgody na wgląd do swoich zamówień Użytkownik udziela dostępu innym Użytkownikom o wyższej randze w strukturze do następujących danych:

 • numer zamówienia,
 • data zamówienia,
 • miesiąc rozliczeniowy przy zamówieniu,
 • rodzaj zamówienia,
 • kraj, w którym dokonano zamówienia,
 • liczba punktów,
 • wartość zamówienia w walucie danego kraju,
 • z czego składa się zamówienie: kod i nazwa produktu, liczba, punkty i suma.

Użytkownik samodzielnie zezwala na dostęp do swoich danych innym Użytkownikom strony. Aktywując dostęp do informacji o zamówieniach w Coral Club, dane z zamówień zostaną udostępnione innym Użytkownikom. Należy wiedzieć, że od momentu udzielenia zgody na Koncie Osobistym Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za przekazanie swoich danych osobom trzecim. Administracja strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie innych Użytkowników.

Kontakt z Tobą. Możemy kontaktować się z Tobą bezpośrednio lub za pośrednictwem innego usługodawcy w sprawie produktów lub usług zakupionych od nas lub na które wyraziłeś zgodę przesłania (np. aby dostarczyć Tobie wiadomość serwisową). Możemy również kontaktować się w celu zaoferowania dodatkowych usług, które, naszym zdaniem, mogą okazać się dla Ciebie pożyteczne, jeśli wyrazisz na to zgodę lub jest to dopuszczalne na podstawie uzasadnionych interesów. Zgoda taka nie jest warunkiem obowiązkowym do nabycia naszych produktów lub usług. Możliwe środki komunikacji z Tobą:

 • poczta elektroniczna;
 • wiadomości tekstowe (SMS);
 • połączenia telefoniczne;
 • automatyczne połączenia telefoniczne lub wiadomości tekstowe.

Możesz również zmienić ustawienia dotyczące odbierania wiadomości od nas lub naszych partnerów na koncie osobistym na stronie "Ustawienia konta".

Jeśli zbieramy informacje od Ciebie w związku z oferowaną usługą, już na początku jasno określone będzie, kto tego dokonał oraz do kogo polityka prywatności powinna być stosowana. Ponadto przedstawione zostaną opcje dotyczące wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych wspólnemu partnerowi, a także podamy wyjaśnienie, w jaki sposób skorzystać z tychże opcji.

Jeśli korzystasz z serwisu, który pozwala na importowanie kontaktów (np. usługa e-mail marketingu dla wysłania poczty elektronicznej w Twoim imieniu), używamy tych danych kontaktowych oraz innych danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia żądanej usługi. Jeśli uważasz, że ktoś przekazał nam Twoje dane osobowe, a chcesz je usunąć z naszej bazy danych, napisz do nas na adres poland@coralorder.com.

Przekazywanie danych osobowych za granicę. Jeśli korzystasz z naszych Usług w kraju innym niż ten, w którym znajdują się nasze serwery, w ramach współpracy z nami, Twoje dane osobowe mogą być przenoszone poza granicami kraju. Ponadto, gdy zadzwonisz do nas lub rozpoczniesz czat, będziemy mogli wesprzeć Cię w jednym z naszych międzynarodowych biur. W takich przypadkach Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z tamtejszą Polityką prywatności.

Zapytania prawne, regulacyjne i egzekwowania prawa. Pracujemy z państwem i przedstawicielami organów ścigania i osób fizycznych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i ich egzekwowania. Możemy ujawnić informacje o Tobie państwu lub przedstawicielom organów ścigania i osobom prywatnym, jeśli (wyłącznie według własnego uznania) uznamy to za konieczne lub wskazane w odpowiedzi na roszczenia i nakazy sądowe (takie jak wezwania w sądzie), dla ochrony naszej własności oraz praw lub własności i praw osób trzecich, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub osobistego, a także w celu zapobiegania lub zatrzymania działań, które naszym zdaniem są nielegalne lub nieetyczne.

W zakresie dozwolonym przez prawo podejmiemy odpowiednie kroki, aby powiadomić Cię, jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych stronom trzecim w ramach procesu sądowego.

Analityka Strony internetowej. Używamy różnych narzędzi analityki internetowej z partnerami, takimi jak Google Analytics, MixPanel i Singular, aby zebrać informacje na temat interakcji z naszą stroną internetową i aplikacjami mobilnymi, w tym odwiedzanych stron, strony internetowej, z której odwiedziliśmy naszą stronę internetową, czas spędzony na każdej stronie, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, a także informacje o sieci i adresie IP. Informacje uzyskane za pośrednictwem tych środków są wykorzystywane do ulepszania naszych Usług. Te narzędzia przechowują trwałe pliki „cookies” w przeglądarce, które umożliwiają identyfikację użytkownika podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej. Każdy plik „cookie” może być używany tylko przez odpowiedniego usługodawcę (na przykład Google w przypadku Google Analytics). Informacje gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” mogą być przekazywane do partnera serwisowego i przechowywane na jego serwerach w kraju innym niż kraj Twojego zamieszkania. Chociaż zebrane informacje nie obejmują danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, dane dotyczące płatności itp., są one wykorzystywane przez dostawcę usług i przekazywane innym zgodnie z polityką prywatności tego dostawcy. Możesz kontrolować technologii wykorzystywanej przez nas za pomocą ustawień dostępnych na stronie Polityka plików Cookies , używając „banerów cookies”, które mogą pojawić się podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej (w zależności od adresu URL witryny) lub ustawień w przeglądarce lub innych narzędziach.

Reklamy kierowane. Możesz otrzymywać ukierunkowane reklamy lub propozycje na podstawie Twoich zainteresowań, w zależności od Twoich działań na naszych stronach internetowych i innych stronach internetowych, a także od produktów, które obecnie posiadasz. Propozycje te będą wyświetlane na stronach internetowych w formie zmieniających się banerów produktów. Współpracujemy również z organizacjami zewnętrznymi, które zarządzają reklamami na naszych stronach internetowych i innych stronach internetowych. Nasi partnerzy mogą korzystać z różnych technologii, takich jak pliki „cookies”, w celu gromadzenia informacji o twoich działaniach i pokazywania reklam na podstawie informacji o Twoich zainteresowaniach i odwiedzanych stronach, a także oceny skuteczności reklam. Jeśli chcesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, kliknij tutaj . Jeśli jesteś na terytorium Unii Europejskiej, kliknij tutaj . Pamiętaj, że nadal będziesz otrzymywać reklamy o charakterze ogólnym.

Inne strony internetowe. Nasza strona internetowa i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość takich witryn i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności w każdej odwiedzanej witrynie.

4. Jak możesz sprawdzić swoje dane, zaktualizować je lub usunąć

Możesz łatwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (jeśli są dostępne), przeglądać, edytować, usuwać lub przenosić je i zmieniać swoje preferencje subskrypcji w swoim koncie na stronie „Ustawienia konta”. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu, modyfikowania lub usuwania danych, odwiedź nasze Centrum prywatności.

Jeśli wnioskujesz o usunięcie swoich danych osobowych, które są niezbędne do zakupionego produktu lub usługi, żądanie zostanie wykonane tylko w takim zakresie, że nie zapobiegnie dalszemu świadczenia usług, wykonaniu naszej legalnej działalności gospodarczej lub realizacji wymogów prawnych lub umownych dotyczących ewidencji .

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uzyskać dostęp do strony „Ustawienia konta” lub Centrum prywatności, skontaktuj się z nami za pomocą jednej z metod opisanych poniżej w rozdziale „Kontakt z nami”.

5. Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane?

Przestrzegamy ogólnie przyjętych norm dotyczących ochrony danych osobowych gromadzonych zarówno podczas transmisji oraz ich wytwarzania i magazynowania, łącznie z wykorzystaniem szyfrowania, w razie potrzeby.

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celu zapewnienia wymaganych Usług, a także w przyszłości w różnych uzasadnionych celach prawnych lub handlowych. Okres przechowywania danych:

 • dane przechowywane są jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały wprowadzone na podstawie prawa, zawartej umowy lub zgodnie z innymi wymogami mającymi zastosowanie do naszej działalności;
 • w celu zachowania, autoryzacji, ochrony lub korzystania z naszych praw lub uprawnień umownych;
 • niezbędne do jakościowego i dokładnego rozliczania transakcji gospodarczych i finansowych.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące bezpieczeństwa lub przechowywania danych osobowych, możesz napisać do nas na adres poland@coralorder.com.

Każdy zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do rozszerzonej informacji dot. nabytych towarów. Przy wprowadzaniu tej możliwości wykorzystywane jest doświadczenie innych Użytkowników dot. nabytych produktów. Subskrybując dostęp do rozszerzonych informacji, Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie swoich danych dot. nabytych towarów.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na tego typu działanie, poprzez oznaczenie odpowiedniej funkcji w ustawieniach Konta Osobistego w celu otrzymywania rozszerzonych informacji dot. nabytych towarów, dostęp do danych Użytkownika może zostać przekazany innym Użytkownikom. Z tego powodu wykorzystujemy następujące informacje:

 • kontakty: e-mail, telefon komórkowy,
 • liczba dni przed zmianą statusu,
 • wykaz wydarzeń, na które zarejestrowany jest Członek Klubu,
 • komunikatory internetowe do szybkiej komunikacji: Skype, Telegram, WhatsApp, Viber,
 • zakupy na bieżący miesiąc, historia zakupów z ostatnich 6 miesięcy.

Dzięki wykorzystaniu rozszerzonego zasobu informacji o nabytych towarach Użytkownicy mają możliwość podzielenia się swoją opinią o produkcie. Ważne jest, aby zrozumieć, że taka opinia Użytkowników jest czysto indywidualna i subiektywna, dlatego podczas korzystania z danego towaru zdecydowanie zalecamy stosowanie się do instrukcji produktu.

Użytkownik po zastosowaniu nabytego towaru może podzielić się swoimi wrażeniami dot. produktu z innymi.

Dana opcja jest wyłącznie platformą, na której Użytkownicy mogą wymieniać się opiniami o produkcie. Należy pamiętać, że Użytkownicy nie są pracownikami lub partnerami Firmy. Od momenty wyrażenia zgody na uzyskanie dostępu do takiego zasobu Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych przez innych Użytkowników. Cała komunikacja z Administracją Witryny odbywa się wyłącznie w związku z dostępem do rozszerzonych informacji.

Jeśli nie zgadzasz się, aby dane użyte w rozszerzonej opcji informacyjnej dla zakupionych towarów zostały udostępnione innym Użytkownikom, odmów i nie korzystaj z określonej funkcji. Aby to zrobić, sprawdź bieżące ustawienia na Twoim Koncie Osobistym i zaznacz odpowiednie ustawienie.

6. Powiadomienia "Nie śledzić"

Niektóre przeglądarki pozwalają na automatyczne powiadamianie stron, które odwiedzasz, o tym, że nie powinny śledzić Twoje działania za pomocą sygnału „Nie śledzić”. W naszej branży ogólne zasady przetwarzania takich sygnałów nie zostały jeszcze opracowane. Podobnie jak wiele innych stron internetowych i serwisów, obecnie nie reagujemy na sygnały „Nie śledzić”, które otrzymujemy od przeglądarek naszych Użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji o sygnale „Nie śledzić” można znaleźć na stronie allaboutdnt.com.

7. Ograniczenia wiekowe

Nasze Usługi mogą być nabywane tylko przez osoby, które ukończyły 18 lat. Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia i nie są skierowane dla nich. Jeśli wiesz lub masz powody przypuszczać, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami.

8. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę prywatności, zamieścimy te zmiany w niniejszej Polityce prywatności oraz wszelkie inne miejsca, które uznamy za stosowne, dzięki czemu jesteś zawsze świadomy, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy iw jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, ujawniamy.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię tutaj, e-mailem lub za pośrednictwem powiadomienia na naszej stronie głównej, co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian.

9. Organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych

Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje niezgodnie z RODO możesz zadawać pytania lub kierować skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), na adres poniżej:

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  kancelaria@uodo.gov.pl
  Godziny pracy: 8.00-16.00
  Infolinia UODO 606-950-000
  czynna w dni robocze od: 10:00-14:00

10. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące naszej Polityki prywatności, naszych praktyk lub Usług, możesz skontaktować się z naszym działem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail poland@coralorder.com. Możesz również skontaktować się z nami w jeden z następujących sposobów:

 • Telefon: +49 611 36007328
 • E-mail: ccioffice@coral-club.com

Odpowiadamy na wszystkie prośby i pytania w ciągu 3 (trzech) roboczych dni.

11. Dodatkowe informacje

Korzystamy z plików „cookies” na naszych stronach internetowych, aby gromadzić i przechowywać fragmenty danych w małych plikach na dysku twardym komputera w celu zapewnienia maksymalnej wygody nawigacji zgodnie z preferencjami użytkownika. Nasze pliki „cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych. Używamy ich tylko do identyfikacji komputera i gromadzenia danych nawigacyjnych (np. poprzednich stron wyświetlanych na naszej stronie internetowej, Twojego adresu IP).

Plik „Cookie" to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze użytkownika w celu prawidłowego funkcjonowania używanych serwisów. Ten plik jest potrzebny, gdy uzyskujesz dostęp do witryny, co czyni go bardziej wygodnym w użyciu.

 

Naprowadź kamerę aparatu na kod QR, aby go pobrać

Rób zakupy i korzystaj z Konta Osobistego w aplikacji Coral Club

Skontaktuj się z nami
Pomoc
Kod pocztowy
Pomoc
W przypadku jakichkolwiek pytań lub życzeń skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub życzeń skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat
Strona została przetłumaczona automatycznie. Aby wyłączyć lub zmienić tę funkcję, należy wejść w ustawienia przeglądarki.