Oferta jesienna
:
:
+48 22 622 36 61 | Nowości Promocje
Aktualności |
Polska

REKLAMACJA

  • W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
  • Załącznik 2. Formularz reklamacyjny
  • Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
  • Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
  • Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
  • Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

Naprowadź kamerę aparatu na kod QR, aby go pobrać

Rób zakupy i korzystaj z Konta Osobistego w aplikacji Coral Club

Skontaktuj się z nami
Dział wsparcia i pomocy
W przypadku jakichkolwiek pytań lub życzeń skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub życzeń skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat